Vrij spel in de media

 

  


SEVEN DAYS

Recensie 15 Maart 2013. Fijn rapportcijfer.

'Vrij spel' past in het thema van de Boekenweek: Gouden tijden, zwarte bladzijden.